Kategoria: Bez kategorii

Zaproszenie do składania ofert

TYTUŁ ZAMÓWIENIA  Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH  ORAZ ROBÓT KONSERWATORSKICH –związanych z renowacją i odtworzeniem zabytków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim w ramach  inwestycji pn. „Odtworzenie i renowacja zabytków w Parafii...

Zaproszenie do składania ofert

TYTUŁ ZAMÓWIENIA  Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I ODTWORZENIE BALASEK związanych z renowacją i odtworzeniem zabytków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoław Majdanie Królewskim w ramach inwestycji pn.„Odbudowa i remont zabytków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim”dofinansowanej z Rządowego...

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy

Cel projektu: Ochrona i poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację  zabytkowych obiektów dzwonnicy oraz kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim. W ramach projektu zostały wykonane prace konserwatorskie,...

Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”

Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”...

2013.08.24 Uroczystości odpustowe w Majdanie Królewskim

24 sierpnia 2013 r., o godz. 11:00 Mszą św. rozpczęto uroczystości odpustowe w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim. W uroczystościach udział wzięli kapłani, mieszkańcy gminy Majdan Królewski, młodzież i dzieci, strażacy...