Autor: lukas

Zaproszenie do składania ofert

TYTUŁ ZAMÓWIENIA  Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH  ORAZ ROBÓT KONSERWATORSKICH –związanych z renowacją i odtworzeniem zabytków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim w ramach  inwestycji pn. „Odtworzenie i renowacja zabytków w Parafii...

Zaproszenie do składania ofert

TYTUŁ ZAMÓWIENIA  Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I ODTWORZENIE BALASEK związanych z renowacją i odtworzeniem zabytków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoław Majdanie Królewskim w ramach inwestycji pn.„Odbudowa i remont zabytków w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim”dofinansowanej z Rządowego...

TRIDUUM PASCHALNE 2020 r.

  WIELKI CZWARTEK W Wielki Czwartek sprawujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18:00. Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy oraz adoracja do godziny...