Domy zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej

(Siostry Służebniczki Starowiejskie)

Tarnobrzeska 14,
36-110 Majdan Królewski,

tel.  15 847 10 43