Obecnie pracujący

Proboszcz:

Ks. kanonik mgr Roman Dyląg (od 2012 roku)


Wikariusz:

Ks. mgr Łukasz Popiak (od 2013 roku)


Emeryt:

Ks. prałat Władysław Włodarczyk (od 2012 roku)