Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”

Zapytanie ofertowe zam. 10.10.2017r [POBIERZ]

Załacznik nr 1 Dokumentacja projektowa i przedmiary robót  [POBIERZ]

Załacznik nr 2 Wzór formularza ofertowegozam. 10.10. 2017 [POBIERZ]

Załacznik nr 3 Wzór wykazu osób 10.10.2017 [POBIERZ]

Załacznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku powiązań 10.10.2017 [POBIERZ]

Załacznik nr 5 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału zam. 10.10.2017 [POBIERZ]

Załacznik nr 6 Wzór  umowy zam. 10.10.2017 [POBIERZ]

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 24.10.2017 r. [POBIERZ]

Możesz również polubić…