Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy

fe rp podk ue

Cel projektu: Ochrona i poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację  zabytkowych obiektów dzwonnicy oraz kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim.

W ramach projektu zostały wykonane prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane dzwonnicy oraz kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskich przy ul. Konfederatów Barskich 6 służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich zwiedzającym jako atrakcje kulturalne regionu. W ramach projektu zamontowano oświetlenie w celu wyeksponowania zabytkowego obiektu oraz monitoringu w celu zabezpieczenia zabytków.

Obiekty zabytkowe po renowacji są dostępne dla mieszkańców, turystów i pielgrzymów 7 dni w tygodniu w godzinach od 08.00 do 18.00.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 740 633,50  PLN

Wartość ogółem projektu 876 252,70 PLN

 

Z historii parafii:

 

Parafia w Majdanie Królewskim, wydzielona z parafii Cmolas, została uposażona przez króla Augusta III dekretem z 1758 r. Parafię erygował biskup krakowski Kajetan Sołtyk w 1765 r. Pierwszą świątynią była drewniana kaplica, która nie zachowała się do dnia dzisiejszego. Budowę kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła wraz z dzwonnicą i murem rozpoczęto w 1761r. Świątynia została konsekrowana 1792 r. przez bp przemyskiego Antoniego Gołaszewskiego. Kościół wybudowany jest w stylu późnobarokowym posiada dwie wieże. Jedna z nich to wolnostojąca dzwonnica bramna z trzema dzwonami, przez którą prowadzi główne wejście na plac kościelny okolony murem. Druga wieża wznosi się nad głównym wejściem do świątyni. Architektura wnętrza jest bogata w detale. Bogato rzeźbione ołtarze oraz ambona  pochodzą ze szkoły lwowskiej Macieja Polejowskiego.

 

A brief history:

 

The parish in Majdan Królewski was separated from Cmolas parish and dowered with an edict issued by king August III in 1758. The one who erected the parish in 1765 was rev. Kajetan Sołtyk – bishop of Cracow. The first worship place was a wooden chapel which has not survived to this day. The construction of St. Bartholomew church with a bell-tower and a wall started in 1761. In 1792 rev. Antoni Gołaszewski – bishop of Przemyśl consecrated the church. The sacral building of late baroque has two towers. One of them is a detached bell tower with three bels inside and with a gate in the bottom that leads off the church-ground which in turn is enclosed by a wall. The other tower rises above the main entrance. The church’s inside has an abundance of architectural details. The altars and ambo both carved and decorated come from Lwów Fine Arts School of Maciej Polejowski.  

  

Zabytki w parafii

 

Zabytkowy zespół kościelny z XVIII w. w Majdanie Królewskim złożony z:

  • kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła
  • dzwonnicy bramnej
  • muru-ogrodzenia ze stacjami Męki Pańskiej

Pozostałe zabytki

  • cmentarz parafialny z kaplicą grobową Kozłowieckich z XIX w.
  • rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej na kolumnie z 1788r. przed kościołem

  

The historic buildings in the parish

 A historical church building complex of XVIII century in Majdan Królewski. The complex contains:

  • parochial church dedicated to St. Bartholomew
  • bell tower with a gate
  • surrounding wall with the Cross Station

The other historical objects:

  • Parochial cemetery with a burial chapel of Kozłowiecki noble family
  • Statue of the Immaculate Conception of Virgin Mary (1788) situated on a pillar in front of the church.

Możesz również polubić…